foto Valerian Konzept

O nadaci | Koncept

Literární nadace pro děti a mládež
Nadace byla zřízena na památku Valeriana Arsène Vernyho.
Valerian studoval literaturu a měl v plánu se stát mezinárodním spisovatelem a iniciátorem přeshraničních, humanitních projektů se zaměřením na literárně nadané děti a mládež.

Proč nadace?
Co znamená literatura pro život a vývoj mladých lidí?
Čtením se dozvídáme o životě. Čtením se život stává pochopitelným.
Literární texty mohou mladým lidem poskytnout pocit útočiště a tím i sounáležitosti. Jazyk je rozhodujícím klíčem k pospolitosti. Zakladatelé této mezinárodně zaměřené nadace jsou pevně přesvědčeni o tom, že prostřednictvím literárního vzdělávání je možné pochopit cizí světy a tím odbourat předsudky, neboť věty mohou změnit život. Cílem nadace je prostřednictvím podpory jazykového vyjadřování dětí a mládeže přispět k překlenutí a porozumění rozdílných lidí, kultur a náboženství.

Co dělá nadace?
U absolventů škol posledních let se nepřetržitě snižují kompetence čtení, řeči i porozumění gramatice a textům. Toto dokládají i vědecké studie.
Nadace Valeriana Arsène Vernyho by chtěla v úzké spolupráci s LiteraturInitiative Berlin, Divadlem J.K.Tyla v Plzni a Gymnáziem Františka Křižíka v Plzni působit proti tomuto trendu pomocí různých literárních nabídek v rámci projektu „Plzeň – kulturní město Evropy 2015“.

Spolupráce s LiteraturInitiative Berlin (LIN)
Kdo čte, ten se učí!
Tato zásada je od roku 2012 konceptem LiteraturInitiative Berlin (LIN) a nyní i nadace Valeriana Arsène Vernyho pro zprostředkování literatury na školách a dalších vzdělávacích institucích. Cílem LIN je zprostředkovat dětem a mládeži trvalé vzdělávání pomocí literatury – přitom jsou do popředí stavěny historické, sociální i mezikulturní aspekty. Cíl Nadace Valeriana Arsène Vernyho - iniciovat přeshraniční, humánní projekty se zaměřením na literárně nadané děti a mládež - je velmi blízko konceptu LIN. Sám Valerian u LIN pracoval jako docent.

Co nabízí nadace?
link pfeil naučit se sám psát
link pfeil hlasové workshopy, jazykové workshopy a prezentační trénink
link pfeil literární kurzy dle modelu LIN na vybraných kooperačních školách
link pfeil další vzdělávání pro učitele všeobecných škol
link pfeil Literární kavárna
link pfeil mezinárodní soutěže v psaní
link pfeil autorská čtení a čtení herců na různých místech
link pfeil pravidelná doporučení knih a recenze


PDFZde si můžete přečíst celý koncept (PDF, 702 KB)