foto Valerian Partner

O nadaci | Partneři

CNFB logo DE

Česko-německý fond budoucnosti v roce 2015 a 2016 finančně podporoval přeshraniční projekt Valerianovy nadace a Divadla J.K.Tyla „Literární kavárnu Plzeň - Berlín".

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady přibližně 50 milionů eur na více než 9 000 projektů.

Další informace naleznete na oficiální webové stránce Fondu externer link http://www.fondbudoucnosti.cz/

 


LIN Logo LiteraturInitiative
Nadace Valeriana Arsène Vernyho úzce spolupracuje s LiteraturInitiative®.
Kdo čte, ten se učí! Kompetence čtení je i dnes, v době naší informační společnosti, nezbytnou schopností, která otevírá mnoho dveří.

Další informace naleznete na oficiální webové stránce LIN externer linkwww.literaturinitiative.de


JKTheater Pilsen Logo

Od začátku roku 2015 intenzivně spolupracuje Nadace Valeriana Arsène Vernyho s Divadlem J.K.Tyla v Plzni v rámci evropského projektu "Plzeň - hlavní město kultury 2015". Jako první společný projekt byla v březnu 2015 a poté v dubnu 2016 zahájena bilinguální řada čtení dětí a mladistvých v rámci přeshraničního projektu "Literární kavárna Plzeň - Berlín". Další přeshraniční projekty se nacházejí ve fázi příprav s ředitelem divadla Martinem Otavou.

Další informace naleznete na oficiální webové stránce Divadla J.K.Tyla v Plzni  externer linkwww.djkt-plzen.cz/de/
logo goethe

Valerianova nadace spolupracuje od dubna 2016 s Goethe-Institutem v rámci realizace projektu „Filmová řada Cinemanya".

S filmovým kufříkem Cinemanya dává Goethe-Institut k dispozici německé filmy beze slov nebo s arabskými titulky pro mediálně pedagogickou práci s uprchlickými dětmi a mladistvými. Jednou za měsíc bychom chtěli pozvat školy, obyvatele uprchlických táborů a i ty, kteří mají zájem, do kinosálu v St-Michaels-Heim, aby se na tyto filmy podívali. Více o projektu na webové stránce Goethe-Institutu a Valerianovy nadace v rubrice „Aktuálně".

Další informace naleznete na webové stránce Goethe-Institutu externer linkwww.goethe.delogo ceske centrum


České centrum Berlín je aktivním zprostředkovatelem české kultury ve světě a prezentuje Českou republiku jako moderní a dynamickou zemi s dlouhou kulturní tradicí a velkým kreativním potenciálem, organizuje vlastní kulturní akce, spolupracuje s důležitými kulturními institucemi v celém Německu a podporuje výměnné projekty.

Valerianova nadace a České centrum v Berlíně spolupracují od roku 2016. Spolupráce začala realizací projektu "Literární kavárna Plzeň - Berlín" v listopadu 2016.

Další informace naleznete na webové stránce Českého centra externer linkwww.berlin.czechcentres.cz


Logo SchwartzscheVillaneu kl 300x104

Od roku 2015 spolupracuje Valerianova nadace s renomovaným kulturním úřadem berlínské čtvrti Steglitz-Zehlendorf, se Schwartzsche Villa, která je známá jako kulturní místo setkávání a po celý rok zve na různé zajímavé výstavy, hudební představení, čtení a mnohem více.

Valerianova nadace mohla v krásných prostorách budovy Schwartzsche Villa pořádat již vícero čtení a jednu poslechovou dílnu pro školy v Berlíně a již nyní se těší na další akce.

Další informace naleznete na webové stránce Schwartzsch Villa externer linkwww.kultur-steglitz-zehlendorf.de


logo schlosspark theater

Spolupráce mezi Valerianovou nadací a divadlem Schlosspark Theater Berlin vznikla již pár měsíců před oficiálním založení nadace v červenci 2014 - a sice v květnu 2014. Dne 21. května 2014 se v prostorách divadla Schlosspark Theater v Berlíně konala vzpomínková a rozlučková akce pro Valeriana Arsène Vernyho resp. zahajovací akce k založení Valerianovy nadace.

Divadlo Schlosspark Theater, které vede herec Dieter Hallervorden, umožňuje Valerianově nadaci neplacené využívání jeho prostor pro konání projektů pro děti a mládež společně s partnerskými organizacemi.

Další informace naleznete na webové stránce divadla Schlosspark Theater externer linkhttp://schlosspark-theater.de/


logo fez

FEZ-Berlin je nejvetší neziskové centrum pro děti, mládež a rodiny v Evropě. Nabízí kreativní hry, zábavu a odpočinek a ve svém programu spojuje dobrodružství, vzdělání a zábavu. Jedinečné jsou nabídky týkající se globálního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, evropské a mezinárodní vzdělávání a též i kulturní vzdělávání.

Valerianova nadace a FEZ-Berlin by společně chtěli vyvíjet projekty k uprchlické a integrační tematice, stejně tak projekty v rámci tzv. Letní akademie – Evropské umělecké akademie (Sommerakademie – Europäische Kunstakademie), kterou FEZ-Berlin každoročně pořádá.

Další informace naleznete na webové stránce FEZ-Berlin externer linkwww.fez-berlin.de


logo schreibhain

Valerianova nadace a Schreibhain spolupracují od roku 2015 a nabízejí workshopy psaní pro vzdělávání dorůstající mládeže. Zprostředkováno má být literární řemeslo. Mladí autoři pracují na dramaturgii, výstavbě postav a jazyku. Diskutují a rozvíjejí společně své texty – resp. také v souvislosti s ucházením se o studium v oboru „Literární psaní" v Lipsku nebo Hildesheimu. Závěrem workshopu je veřejné čtení. Vítán je každý, kdo chce psát – ať už je krátce před zveřejněním díla nebo má pochybnosti o svém nadání.

Další informace naleznete na webové stránce Schreibhain externer link www.schreibhain.com


Logo HFP web

Valerianova nadace spolupracuje od února 2015 s Haus für Poesie, dříve Literaturwerkstatt Berlin, www.haus-fuer-poesie.org. Ve spolupráci s LiteraturInitiative Berlin (www.literaturinitiative.de) se aktivně podílela na festivalu poesie 2015 v Berlíně (poesiefestival berlin 2015), a sice se zapojením českých básníků.

Předpokládá se prohloubená kooperace, mimo jiné v rámci česko-slovensko-německého projeku a též vytvoření dalších dlouhodobých, literárních vzdělávacích aktivit.internationales literaturfest berlin Logo


Das internationales literaturfestival berlin, zkratka ilb

Valerianova nadace spolupracuje s festivalem internationales literaturfestival berlin.
 
ilb se koná každoročně od začátku až do konce září v Berlíně. Tento festival založil v roce 2001 pan Ulrich Schreiber, který zůstal jeho ředitelem až dodnes. Těžištěm tohoto festivalu je soudobý vývoj prózy a lyriky z celého světa.

Na všech akcích ilb předčítají autoři své texty v mateřštině. Čtení s německým překladem přebírají herci. Moderátoři a tlumočníci umožňují diskuzi mezi autory a publikem.

ilb je akce nadace Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik. Centrum festivalu je od roku 2005 Haus der Berliner Festspiele, nacházející se ve čtvrti Wilmersdorf v Berlíně. Mimo to se konají akce na různých místech po celém Berlíně.

externer linkwww.literaturfestival.com


papierfresserchen MTM Verlag

Nadace Valeriana Arsène Vernyho spolupracuje po celé Evropě s nakladatelstvím Papierfressercherns MTM-Verlag, ve kterém v roce 2009 vyšla Valerianova vítězná povídka „Engel mit Dreitagebart“ ve sbírce „Himmlisch gute Geschichten“.