foto Valerian Stiftung

O nadaci
Preambule

Nadace byla zřízena na památku Valeriana Arsène Vernyho. Valerian byl mimořádně nadaný student literatury a měl v úmyslu se stát spisovatelem a iniciátorem přeshraničních, humanitních projektů se zaměřením na literárně nadané děti a mládež. Jeho tragická, smrtelná nehoda v Berlíně ukončila život, který měl právo na velké naděje. Na srdci mu ležela především rovnost v šancích na vzdělání jak jeho generace tak i těch budoucích. Proto si my všichni, kteří jsme mohli Valeriana doprovázet na jeho krátké cestě životem, velmi přejeme pokračovat v jeho přání i cíli a poskytnout nezbytnou podporu literárně nadaným dětem a mladistvým.

S vděčností a hrdostí jsme přijímali láskyplná slova a gesta upřímné soustrasti i útěchy. Pocítili jsme, na kolik lidí Valerian ve svém krátkém životě zapůsobil a v kolika srdcích bude nadále žít. Nadace, která nese jeho jméno, pomůže nám všem nést společně náš žal a spojit naše síly do jedné společné iniciativy. Všem spoluzakladatelům, kteří podporují slovy, činy i penězi, se cítíme zavázáni a slibujeme, že se budeme ze všech sil snažit z „jeho“ nadace vyvinout úspěšnou, trvalou instituci.